Archieven

Algemene informatie

De meeste archiefstukken van het CEDOM zijn publiekelijk raadpleegbaar. 

Wij vragen enkel dat bezoekers een afspraak maken. 

Bijzondere consultatievoorwaarden

Voor sommige archieven in het beheer van het CEDOM gelden bijzondere voorwaarden. 

Daartoe kregen alle archieven in het beheer van het CEDOM een aparte lettercode.

 • KLASSE A: Vrij raadpleegbaar

  De onderzoeker wordt toegang verleend door de directeur van het CEDOM zonder enige restrictie.
   
 • KLASSE B: Consultatievoorwaarden CEDOM

  De onderzoeker wordt toegang verleend door de directeur van het CEDOM zonder enige restrictie met uitzondering van documentatie die dateert van na het jaar 1950. Dit gebeurt om de privacy van levende of recent overleden vrijmetselaars en hun families te respecteren. 

 • KLASSE C: Bijzondere consultatievoorwaarden

  De onderzoeker wordt toegang verleend door de directeur van het CEDOM, mits voorafgaandelijke geschreven toestemming van de depotgever. Dit gebeurt om de privacy van levende of recent overleden vrijmetselaars en hun families te respecteren. 

In het geval van Klasse C, maakt de onderzoeker twee documenten over aan de directeur van het CEDOM. In het eerste document stelt de onderzoeker zichzelf voor. In het tweede document maakt hij duidelijk welke stukken hij wil raadplegen en met welke reden.

De directeur van het CEDOM vraagt vervolgens voor de onderzoeker de toestemming bij de depotgever. Het is de depotgever die beslist over de toegang tot het archief.

Heb je een archief?

De zorg over maçonnieke archieven is het kernpunt in de werking van het Cedom.  

Wij nemen archieven in depot van maçonnieke verenigingen. Dit gebeurt via een langdurige bruikleen. De vereniging blijft eigenaar van haar archief en kan rekenen op een professionele bewaring. Indien nodig zal het Cedom op eigen kost de archieven schonen, inventariseren en zuurvrij verpakken. De bewaring en consultatie gebeurt naar de wensen van de vereniging. 

Het Cedom is er voor u! 

Hoe bewaar ik mijn archief?

Maçonnieke verenigingen kunnen beroep doen op het Cedom om hen te adviseren over het beschermen en bewaren van hun archieven.  

Daartoe stellen we ook een handleiding ter beschikking, inclusief een eenvoudige checklist, onder de titel “Help! Ik heb een archief”. De mensen van het Cedom komen ook graag ter plaatse om de staat van de archieven te helpen evalueren. 

Het Cedom is er om te helpen! 

Zie meer