Bibliotheek

De bibliotheek van het CEDOM beslaat ongeveer 11.000 boeken over maçonnieke onderwerpen, waaronder een duizendtal precieuze exemplaren die dateren uit de 18e– en 19e eeuw.

Referentiewerken

Het CEDOM beschikt tevens over een verzameling maçonnieke tijdschriften. In het totaal worden een 70-tal tijdschriften verzameld. Op een 20-tal tijdschriften loopt nog steeds een abonnement.


Auguste de Wargny, Annales chronologiques, littéraires et historiques de la Maçonnerie des Pays-Bas, 6 vols., 1822-1829.
Auguste de Wargny was tussen 1814 en 1830 lid van de Brusselse loge ‘L’Espérance’ waar hij diverse officiersfuncties vervulde. Zijn voornaamste werk zijn deze annalen, bestaande uit zes volumes, gepubliceerd tussen 1822 en 1829. Samen zijn ze een van de voornaamste bronnen voor de geschiedenis van de vrijmetselarij in onze gebieden uit de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

La Belgique Maçonnique, Bruxelles, 1887 

Deze anonieme publicatie bevat een lijst van vrijmetselaars die in de periode 1830 tot 1886 werden ingewijd. Alle namen worden alfabetisch gerangschikt en waar mogelijk voorzien van informatie over het beroep en het adres van de betrokken personen. 

Cordier, Histoire de L’Ordre Maçonnique en Belgique, Mons, 1854. 

Cordier was lid van de Loge ‘La Parfaite Union’ te Mons (Bergen). Het boek gaat in het eerste deel in op de vaak mythologische origines van de vrijmetselarij om in het tweede deel een overzicht te geven van de geschiedenis van de vrijmetselarij in onze streken tijdens de achttiende eeuw. In het laatste deel worden ledenlijsten afgedrukt van enkele achttiende-eeuwse loges in Brussel, Luxemburg, Antwerpen, Gent, Oostende en Bergen, etc.  

Marcel De Schampheleire, Geschiedenis van de Belgische Vrijmetselarij sinds 1830, Brussel, 1987 

Marcel De Schampheleire publiceerde in 1987 op aangeven van het Grootoosten van België een historisch werk over de geschiedenis van deze koepel. Het boek gaat in op de geschiedenis van het Grootoosten van België vanaf 1833. De studie bestaat uit drie delen en werd gepubliceerd in twee talen. 

Zie meer