Grootoosten van België

Het CEDOM wordt gesubsidieerd door het Grootoosten van België en de Federatie Wallonie-Bruxelles.

Het Grootoosten van België is de oudste nog bestaande maçonnieke koepelorganisatie (of Obediëntie) van België. Met meer dan 10.000 leden is zij ook de grootste.

Het Grootoosten van België werd gesticht in 1833. Een jaar later, op 20 november 1834 werd vanuit het Grootoosten van België de Université Libre de Bruxelles opgericht als reactie op de oprichting te Mechelen van een katholieke universiteit. De architect van dit project was Pierre-Theodore Verhaegen.

Het Grootoosten van België voerde een meer anticlericale koers na de bisschoppelijke veroordeling van 1837. Na 1854 paste zij ook de ordegrondwet aan, zodat niets nog een gepolitiseerde vrijmetselarij in de weg stond. De Belgische vrijmetselarij fungeerde vanaf de jaren 1840 als een belangrijk netwerk voor de organisatie van de liberale partij. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd vrijmetselarij zelfs een politiek instrument. Dit veranderde met de opkomst van het socialisme op het einde van de negentiende eeuw, waarna de Belgische vrijmetselarij in de loop van de Twintigste Eeuw in toenemende mate depolitiseerde. In de loop van de jaren 1860 werd het geloof in een hiernamaals, een goddelijke schepper en een onsterfelijke ziel stilaan opgegeven. In 1872 schrapte het Grootoosten van België elke verplichte verwijzing naar het Opperbouwmeester van het Heelal. 

De historische relevantie van de Belgische vrijmetselarij staat buiten twijfel. Vrijmetselaars en loges aangesloten bij het Grootoosten van België speelden een belangrijke rol in de liberale en socialistische bewegingen en in de Vlaamse beweging.

Tot de oprichting van de Droit Humain in België in 1911 was het Grootoosten van België de enige Belgische Obediëntie.

In 1968 werd in de schoot van het Grootoosten van België het CEDOM opgericht.

In 1983 werd door het Grootoosten van België de Leerstoel Théodore Verhaegen ingericht. 

Sinds 2020 is het Grootoosten van België een confederatie die bestaat uit een mannenfederatie (waar uitsluitend mannen lid zijn), een gemengde federatie (waar mannen en vrouwen lid zijn) en een vrouwenfederatie (waar uitsluitend vrouwen lid zijn).

Zie meer